Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: Προσεγγίσεις στον συγγραφέα και τον Άνθρωπο

  • Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
    Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
  • Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
    Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:  Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ