Λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Συλλογικών Οργάνων του Π.Θ.

Λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Συλλογικών Οργάνων του Π.Θ.
Λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Συλλογικών Οργάνων του Π.Θ.

Λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των Συλλογικών Οργάνων του Π.Θ. κατά το διάστημα ισχύος έκτακτων μέτρων πρόληψηςτης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.