Καπναποθήκες Καβάλας: πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος

Καπναποθήκες Καβάλας: πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος
Καπναποθήκες Καβάλας: πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Σ Χ Ο Λ Η

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΤΜΧΠΠΑ)
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΟΕ)
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ + ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΤΠ+ΔΜΒ)
ΔΠΜΣ 'ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ'
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΙ

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, του ΤΟΕ και του ΤΠ+ΔΜΒ 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη διάλεξη του:

κ. Λαλένη Κωνσταντίνου

με τίτλο:
Καπναποθήκες Καβάλας: πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος
 

 

την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 στο Ms-Teams.
 

Παρακαλώ προκειμένου να συνδεθείτε στην ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3AQLR-G3BA5YO0wTRej0XP6pheN2ckwLAa7V-CuNThhHI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d97e52ed-72f0-45be-a164-6366767e8862&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον κ. Λαλένη:
O Κωνσταντίνος Λαλένης (MEng, PhD) ήταν (μέχρι την 31/8/2020) Τακτικός Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αστικής Διακυβέρνησης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οπότε και αφυπηρέτησε. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Westminster (Μ. Βρετανία) και μεταπτυχιακού τίτλου (Master - MEng) στις Μεταφορές από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο (Καναδά). Το βασικό του δίπλωμα είναι Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι τoμείς ενασχόλησής του είναι ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός, η αστική διακυβέρνηση με έμφαση στις συμμετοχικές διαδικασίες στον σχεδιασμό. Έχει βραβευθεί δύο φορές σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς με θέματα πολεοδομίας, μία φορά σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (σύμβουλος επί πολεοδομικών θεμάτων), και μία φορά σε διαγωνισμό Αστικής Αναγέννησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης βραβεύτηκε με Πανευρωπαϊκό Βραβείο (απο το Association of European Schools of Planning – AESOP) για Αριστείο Διδασκαλίας στην πολεοδομία, και με Αριστεία Έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του International Academic Forumin Planning, Law, and Property Rights (PLPR) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του, εθνικός εκπρόσωπος στο Association of European Schools of Planning, και μέλος της επιτροπής επαγγελματικών θεμάτων του ΤΠΠΕ. Έχει ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σαν Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας. Διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ επι μακρόν, και επικεφαλής των μόνιμων επιτροπών Χωρικού Σχεδιασμού, και Διεθνών Σχέσεων και Προγραμμάτων. Ήταν επισκέπτης καθηγητής στο TechnionUniversityofHaifa - Israel, στο YorkUniversity – Ontario, Canada, και στο Royal Melbourne Institute of Technology - Australia. Ο Κ. Λαλένης έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, και εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συλλογικούς τόμους βιβλίων. Τα τρέχοντα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην χρήση της τεχνολογίας Blockchain στον Χωρικό Σχεδιασμό, και ιδιαίτερα στην καταγραφή και διαχείριση έγγειων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, και στις χωρικές επιπτώσεις μεταναστευτικών ροών στο αστικό περιβάλλον εντός του πλαισίου της αστικής ανθεκτικότητας.