Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία

  • Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία
    Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία
  • Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία
    Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία

Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σειρά Επιστημονικών Διαλέξεων

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ομιλήτρια: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, μέλος ΕΔΙΠ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΘ
 
Τετάρτη 21/10/2020, Ώρα:13:00
Webinar: Για μέλη του ΠΘ, MS Teams
Live Streaming: Επιλέξτε κανάλι 3 στο live.uth.gr
 
Περίληψη: Το ερευνητικό έργο ALIEN (http://projectalien.eu) στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και προβληματοκεντρικής μάθησης ως στρατηγικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη θετική εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης είναι πολλά. Διευκολύνουν την ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης καθώς και ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και κριτική σκέψη, η επιχειρηματική νοοτροπία, η ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες και πολλά άλλα. Προετοιμάζουν τους μαθητές για τη μετάβασή τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας και χτίζουν την ικανότητα μεταφοράς της γνώσης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μέσω σεναρίων εμπνευσμένων από την πραγματική ζωή. Και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΕΤ2020 για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω αναδυόμενων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ψηφιακής τεχνολογίας. 
Παρά τα σαφή εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα, η ενεργή και προβληματοκεντρική μάθηση δεν εφαρμόζονται ευρέως. Οι λόγοι που εμποδίζουν την ευρεία ανάπτυξη τους περιλαμβάνουν την έλλειψη ή τις ανεπαρκείς φυσικές υποδομές, την έλλειψη ανοικτών εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την υποστήριξη της μάθησης, και την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτών προς ως προς την ενσωμάτωση ψηφιακά υποστηριζόμενων ενεργών και προβληματοκεντρικών μεθόδων σε μαθησιακά πλαίσια. 
Το ερευνητικό έργο ALIEN στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την εισαγωγή μιας ολιστικής μαθησιακής παρέμβασης που προωθεί την ευρεία υιοθέτηση της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης στην Ευρώπη και την Ασία. Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει τα φυσικά εργαστήρια προβληματοκεντρικής μάθησης σε 12 πανεπιστήμια στη Μαλαισία, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, και το Νεπάλ. Έχει επίσης αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που λειτουργεί ως αποθετήριο καλών πρακτικών ενώ προωθεί τη συνεργασία και την επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. 
Οι συμμετέχοντες στο σενιμάριο θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα ωφέλη της ενεργούς και προβληματικεντρικής μάθησης καθώς επίσης και της μαθησιακής παρέμβασης του ερευνητικού έργου ALIEN και της θετικής της επίπτωσης στο χτίσιμο εξειδικευμένων επιστημόνων που έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν λύσεις στα προβλήματα του 21ου αιώνα.