Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στον "Αγρο-κύκλο"- Ερευνητικό Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)

  • Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στον "Αγρο-κύκλο"- Ερευνητικό Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)
    Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στον "Αγρο-κύκλο"- Ερευνητικό Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)
  • Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στον "Αγρο-κύκλο"- Ερευνητικό Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)
    Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στον "Αγρο-κύκλο"- Ερευνητικό Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βελεστίνο)

Την Δευτέρα 20 Μαΐου διοργανώνεται Ημέρα Ανοιχτής Επίσκεψης στις εγκαταστάσεις του Πιλοτικού θερμοκηπίου ενυδρειοπονίας, εντός του Θερμοκηπιακού Πάρκου του Ερευνητικού Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Στο πιλοτικό θερμοκήπιο βρίσκεται σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα Αγρο-κύκλος («Κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή: ο κύκλος της θρέψης μεταξύ φυτών, ψαριών και εντόμων ως νέο σύστημα παραγωγής τροφής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα»), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και εκπονείται από το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, της Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λίγα λόγια για το έργο: Ο Αγρο-κύκλος εστιάζει την πολύ-επίπεδη έννοια της κυκλικής οικονομίας στην πρωτογενή παραγωγή, εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό κυκλικό τρι-τροφικό μοντέλο που περιλαμβάνει τρία είδη οργανισμών (φυτά, ψάρια και έντομα) που το ένα τρέφει το άλλο. Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης πλούσιων σε θρεπτικά υλικών που έως τώρα θεωρούνται απόβλητα. Εντασσόμενα στο κύκλο της θρέψης, τα υπολείμματα ή παραπροϊόντα του μεταβολισμού του ενός οργανισμού θα αποτελέσουν τροφή για τον επόμενο, μετατρεπόμενα από απόβλητα σε πόρο.

Με χαρά θα σας υποδεχτούμε στο Πιλοτικό θερμοκήπιο, όπου θα σας ενημερώσουμε για τους στόχους και τα αποτελέσματα του Αγρο-κύκλου. Επίσης, θα υπάρχει και εκτενής ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του έργου: πιλοτικό θερμοκήπιο ενυδρειοπονίας (θάλαμος εκτροφής ψαριών και χώρος καλλιέργειας φυτών) καθώς και θάλαμος εκτροφής της μύγας μαύρος στρατιώτης.

Θα μας βρείτε: Παλαιά Εθνική Οδός Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Βελεστίνου

https://maps.app.goo.gl/BY2chJVb8haKfcqj6