Η μαρξιστική ιστοριογραφία του Perry Anderson: Από τον Δυτικό Μαρξισμό στο Τέλος της Ιστορίας

Η μαρξιστική ιστοριογραφία του Perry Anderson: Από τον Δυτικό Μαρξισμό στο Τέλος της Ιστορίας
Η μαρξιστική ιστοριογραφία του Perry Anderson: Από τον Δυτικό Μαρξισμό στο Τέλος της Ιστορίας

Το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Π.Θ. σας προσκαλεί στη διάλεξη

 

του Γεώργιου Σουβλή

 

με τίτλο: «Η μαρξιστική ιστοριογραφία του Perry Anderson: Από τον Δυτικό Μαρξισμό στο Τέλος της Ιστορίας»

 

που θα πραγματοποιηθεί ην Τετάρτη, 22 Μαΐου, στις 19:00, στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ

(Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου, κτήριο «Ρόζα Ιμβριώτη», 6ος όροφος, αίθουσα νο 13). 

 

O Γιώργος Σουβλής έχει κάνει τις βασικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας), το διδακτορικό του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (Τμήμα Ιστορίας και Πολιτισμού) και μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Κοινωνιολογίας). Έχει διδάξει μαθήματα νεότερης και σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας και κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, 2019-2020) και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2020-2023). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εδράζονται στα πεδία των φασιστικών σπουδών, των σύγχρονων πολιτικών ιδεολογιών, της ιστορίας των ιδεών και της ιστορικής κοινωνιολογίας. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν τα εξής βιβλία / ειδικά τεύχη: Voices on the Left: Challenging Capitalist Hegemony (2019), Back to the ’30’s?: Recurring Crises ofCapitalism, Liberalism, and Democracy (επιμέλεια από κοινού με τους Jeremy Rayner, Susan Falls και Taylor Nelms, 2020), Η κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην Ελλάδα: Φύλο, ΜΜΕ, ένοπλες δυνάμεις, εκκλησία (επιμέλεια από κοινού με τη Ρόζα Βασιλάκη, 2021), «Re-assessing the Metaxas Dictatorship (1936-1941): Greek Fascism or Old-Style Authoritarianism?», Fascism 11/2 (Νοέμβριος 2022) (επιμέλεια από κοινού με τον Αριστοτέλη Καλλή), Radical Journalism: Resurgence, Reform, Reaction (επιμέλεια από κοινού με τους Seamus Farrell και Ευγενία Σιαπέρα, 2023), Duty to Revolt: Transnational and Commemorative Aspects of Revolution (επιμέλεια από κοινού με την Αθηνά Καρατζογιάννη, 2023), Το μεταξικό πείραμα εκφασισμού της ελληνικής κοινωνίας (1936-1941) (επιμέλεια από κοινού με τον Αριστοτέλη Καλλή) όπως και μια σειρά άρθρων στα περιοδικά Praksis, Journal of Contemporary Central and Eastern Europe, Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies, Práticas da História και Critical Education. Είναι συν-συντονιστής του διαρκούς σεμιναρίου «Politics of Liberation» και μέλος της συντακτικής ομάδας του Jacobin Greece. Στην παρούσα φάση συνεργάζεται με το γερμανικό ίδρυμα Heinrich-böll, Θεσσαλονίκη, εκπονώντας έρευνα για την Alt-right στην Ελλάδα και το ίδρυμα Rosa Luxemburg, Αθήνα εκπονώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Περίληψη

Η παρουσίαση αυτή στοχεύει στο να αναλύσει την σύνθετη σχέση μεταξύ του Perry Anderson και του Antonio Gramsci. Ο Ιταλός κομμουνιστής θεωρητικός παρά το γεγονός ότι έχει υπάρξει η κεντρική διανοητική επιρροή του μαρξιστή ιστορικού από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 στο έργο του για το βρετανικό κράτος μέχρι την πρόσφατη του μελέτη Η λέξη από «Η», Η περιπέτεια της Ηγεμονίας, δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή από την υφιστάμενη βιβλιογραφία, με εξαίρεση λίγα άρθρα. Το επιχείρημα το οποίο θα αναπτυχθεί στην συγκεκριμένη παρουσίαση είναι διττό: Ο μαρξισμός του Antonio Gramsci ο οποίος ενημερώνει το έργο του βρετανού ιστορικού είναι «συγκυριακός» εννοώντας με αυτό πως η κατανόηση σε σχέση με αυτόν στα διαφορετικά του έργα περισσότερο αλλάζει με βάση την εκάστοτε πολιτική συγκυρία παρά χαρακτηρίζεται από μια σταθερή αντίληψη περί αυτού που προκύπτει από μια ακαδημαϊκή του ανάγνωση. Αυτή η προσέγγιση κατ’ επέκταση καταλήγει σε μια αντινομική αποτίμηση του έργου του Ιταλού κομμουνιστή ηγέτη, κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζεται από τον Perry Anderson παρά το ότι προσδιορίζει την πολιτική αντίληψη του ίδιου όσο και στην αντίληψη που προωθείται από αυτόν περί της πολιτικής ταυτότητας του Antonio Gramsci. Προκείμενου να καταδείξω το επιχείρημα μου περιοδολογώ αυτήν την σχέση σε τρεις διακριτές ιστορικές φάσεις. Η πρώτη περίοδος καλύπτει την πρώιμη έρευνα του μαρξιστή ιστορικού για τις καταβολές του βρετανού κράτους τις οποίες το έργο του Antonio Gramsci αποτελεί την βασική τους θεωρητική αναφορά. Η δεύτερη περίοδος εστιάζει στο εμβληματικό κείμενο του Anderson για την σκέψη του Ιταλού κομμουνιστή, «Οι αντινομίες του Antonio Gramsci» που δημοσιεύτηκε το 1976 και το οποίο έχει προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο το αγγλόφωνο κοινό έχει προσλάβει το έργο του. Η τελευταία περίοδος εξετάζει τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του Άγγλου ιστορικού όπως Η λέξηαπό «Η», Η περιπέτεια της Ηγεμονίας. Αυτή η ιστορικοποίηση στοχεύει στο να καταδείξει τόσο την διαρκή επιρροή του Gramsci στα ιστορικά έργα του Perry Anderson όσο και στις εγγενείς αντινομίες αυτής.

http://www.ha.uth.gr/index.php?page=events-search.display&a=658