“Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax)”

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Ημερίδα η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου:

“Χρήση πρωτεΐνης εντόμων και λίπους μικροφυκών για την αντικατάσταση του ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου στα σιτηρέσια της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακιού (Dicentrarchus labrax)”

που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στο πλαίσιο των Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, ώρες 12:00-15:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος).

Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ημερίδας διαδικτυακά:  https://msteams.link/DY47   ή πατώντας επάνω στο QR CODE της Πρόσκλησης.

Συμμετέχοντες φορείς:

Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ)

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Ύδατος και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας