ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

  • ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
    ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  • ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
    ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  • ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
    ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα(TEAMS18.10) του μαθήματος ΧΩΡΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, θα παρουσιαστούν οι μελέτες και οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις των φοιτητριών και των φοιτητών που διερεύνησαν την κατασκευαστική και αισθητική δυνατότητα κλωβού αυτόνομης ζωής προσαρμοσμένου στον καιρό, σε κάθε περιβάλλον. Στις μελέτες επιχειρήθηκε η προσέγγιση της κατασκευαστικής-βιομηχανικής πειθαρχίας ώστε το αντικείμενο να συντίθεται από διακριτά μέρη στο σημείο εγκατάστασής του. Η ανταπόκριση στον καιρό, την θερμότητα, τον ήλιο, τον αέρα και την βροχή αλλά και η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση συσκευών-τεχνικών για την αυτόνομη ζωή σε μικρό, μέσο και μεγάλο χρονικό διάστημα αποτέλεσαν το ζωτικό υπόβαθρο της εκπαιδευτικής ερευνητική πειθαρχίας. Η ανάδειξη της αισθητικής αρτιότητας της μορφής του αντικειμένου που χρειάζεται να ενισχύει το έκτακτο φυσικό και τεχνητό πεδίο όπου κάθε φορά τοποθετείται αλλά και η προγραμματική του συνέπεια στην υπόσχεση υποστήριξης της χαρούμενης και επαρκούς ζωής απέδωσαν τα αναμενόμενα στο εργαστήριο διερεύνησης που διευθύνεται από τον καθηγητή (αναπληρωτή) Ιορδάνη Στυλίδη.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ στην οδό ΣΕΚΕΡΗ – Πάρκο, Κήπος και ανοικτές καλλιέργειες
Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα(TEAMS10.10) του μαθήματος ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, θα παρουσιαστούν οι μελέτες και οι σχεδιαστικές προσεγγίσεις των φοιτητριών και των φοιτητών που μελέτησαν ενδελεχώς την ιδέα της δημιουργίας συγκροτήματος Φοιτητικών Εστιών αλλά και συστήματος Πάρκων, Κήπων και ανοικτών στον καιρό καλλιεργειών επί της οδού Σέκερη. Η παρακολούθηση των ειδικών και γενικών αιτημάτων-τάσεων του  πολιτικού διαλόγου για την Οικολογία (κλίμα, βιωσιμότητα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την θερμική, δηλαδή, προστασία των κτιρίων και την επίτευξη ισχυρής συγκομιδής ενέργειας ώστε το μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα (κτίρια, συγκροτήματα, οικισμοί) να αποτελέσει σύντομα επίτευγμα της βιωσιμότητας των περιφερειακών πόλεων, η ενσωμάτωση των καθέτων καλλιεργειών στον οργανισμό των κτιρίων, η προγραμματική διερεύνηση-πρόταση χώρων εύφορης συλλογικής ζωής, στο εσωτερικό αλλά και στο περιβάλλον πεδίο, η βαθμιαία διαπραγμάτευση της μεταφοράς μεγάλου ποσοστού της δομής κάτω από το έδαφος, η ενσωμάτωση ευφυών επενδύσεων θερμικής προστασίας και αισθητικής ισχύος των όψεων πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, συναποτέλεσαν το απαιτητικό σύστημα διερεύνησης του εργαστηρίου σχεδιασμού που διευθύνεται από τον καθηγητή (αναπληρωτή) Ιορδάνη Στυλίδη.