Γραφείο Αρωγής για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021

Γραφείο Αρωγής για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων
Γραφείο Αρωγής για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, τίθεται σε λειτουργία από τις 23/1/2021 έως τις 20/2/2021 Γραφείο Αρωγής μέσω τηλεφώνου. Θα είναι διαθέσιμα τα εξής τηλέφωνα:

 

Α. Για όλους, στο διάστημα Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00-20:00 και Σάββατο 9:00-15:00

   Για θέματα σύνδεσης στην Πλατφόρμα MS-TEAMS: 2421074200 (εσωτερικό 4200)

   Για θέματα σύνδεσης στην Πλατφόρμα eclass:  2421074201 (εσωτερικό 4201)

 

Β. Μόνο για Διδάσκοντες για θέματα που αφορούν την οργάνωση της εξέτασης με MS-TEAMS ή eclass

   Στο διάστημα  Δευτέρα – Παρασκευή 15:30-20:00  και Σάββατο 9:00-15:00 : 2421074202 (εσωτερικό 4202)

   Στο διάστημα Δευτέρα – Παρασκευή 8:00-15:30 : Επικοινωνία με τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματός. Στοιχεία επικοινωνίας στο σύνδεσμο https://it.uth.gr/services/tilediaskepsi

 

Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση, όλα τα παραπάνω τηλέφωνα να χρησιμοποιούνται για επείγουσες περιπτώσεις. Αν το θέμα δεν είναι επείγον να στέλνετε email στο  teledu [at] uth [dot] gr.
Συστήνεται σε περίπτωση που δεν απαντήθηκε η κλήση μετά από 5 χτύπους να καλείτε μετά από λίγο.

Εκ της Δ/νσεως Μηχανοργάνωσης