Γιώργος Μαντάνης: Ξύλο και ξύλινες κατασκευές. H διάλεξη διοργανώνεται από κοινού με το τμήμα ΔΕΞΥΣ

  •  Γιώργος Μαντάνης: Ξύλο και ξύλινες κατασκευές
    Γιώργος Μαντάνης: Ξύλο και ξύλινες κατασκευές
  •  Γιώργος Μαντάνης: Ξύλο και ξύλινες κατασκευές
    Γιώργος Μαντάνης: Ξύλο και ξύλινες κατασκευές

Περίληψη: Η διάλεξη αυτή αφορά πρωτίστως το ξύλο, ως δομικό υλικό, αλλά και τις ξύλινες κατασκευές. Ο ομιλητής, μετά από μια συνοπτική εισαγωγή, επιχειρεί να καλύψει βασικές και ειδικές έννοιες που σχετίζονται με το φυσικό αυτό υλικό και οι οποίες θα πρέπει να κατανοηθούν από το νέο μηχανικό – σχεδιαστή – μελετητή, ώστε να είναι δυνατή η ορθή χρήση του ξύλου σε εφαρμογές και κατασκευές. Πρόσθετα, θα αναλυθούν στοιχεία που σχετίζονται με τα μακροσκοπικά, τα φυσικά και τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επίσης, θα συζητηθεί η έννοια της διαβάθμισης επικινδυνότητας για τις ξύλινες κατασκευές και θα δοθούν τεχνικά στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο νέος μελετητής για μια ξύλινη ή μικτή κατασκευή. Θα επεξηγηθούν οι κλάσεις ανθεκτικότητας ανά χρήση (useclasses)των κυριότερων ειδών ξυλείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη βιολογική του αντοχή, με βάση το πρότυπο ΕΝ 350. Επιπλέον, θα συζητηθεί συνοπτικά το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 338 το οποίο αφορά στη διαβάθμιση της δομικής ξυλείας με βάση τη μηχανική αντοχή της. Τέλος, θα αναφερθούν ορισμένες τεχνικές συντήρησης για τη σωστή προστασία των ξύλινων κατασκευών.

Σύντομο βιογραφικό: Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1966και μεγάλωσε στο χωριό Στύψη της Λέσβου. Είναι μέλος ΔΕΠ του νέου τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού του Π.Θ., και υπεύθυνος στο Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου. Βοήθησε στην ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του πρώην τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου, στην Καρδίτσα,και διετέλεσε πρόεδρος του εν λόγω τμήματος για 6 ακαδημαϊκά έτη. 

Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (1994) από το παν/μιο Wisconsin – Madison, στην επιστήμη ξύλου.Πριν εκλεγεί στο Π.Θ., εργάστηκε στο εργαστήριο Forest Products Laboratoryτο 1994, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Θεσσαλονίκης (1996-1997), και επίσης, τέσσερα έτη στο τμήμα R&D της εταιρείας ACM Wood Chemicals Plc (1998-2001), σήμερα Chimar Hellas. Κατέχει δύο παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έχει σχεδόν 1.600 αναφορές στην GoogleScholar. Σήμερα είναι Co-Editor στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό WoodMaterialScienceandEngineering(I.F. 2.060), και συνεργάζεται, από το 2017, με το τεχνικό περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ». Το 2020, το όνομά του συμπεριλήφθηκε στους καταλόγους MendeleyData 2020 που περιλαμβάνουν το ανώτερο 2% των πιο επιδραστικών ερευνητώνστο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης ξύλου (Materials/Forestry).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Διάλεξη διοργανώνεται από κοινού με το

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ξύλο και ξύλινες κατασκευές

Γιώργος Μαντάνης
Καθηγητής ΠΘ, Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού
Εργαστήριο Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου

Τετάρτη 31/03/2021, Ώρα:12:00

Webinar: Συµµετοχή µέσω MicrosoftTeams
LiveStreaming: YouTube

Ακαδημαϊκή ιστοσελίδα: http://mantanis.users.uth.gr/