Ετήσιο Συνέδριο των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Δικτύου Florence:Strengthening resilience through educational and digital innovation

Ετήσιο Συνέδριο των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Δικτύου Florence:Strengthening resilience through educational and digital innovation
Ετήσιο Συνέδριο των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Δικτύου Florence:Strengthening resilience through educational and digital innovation

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα το Συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα, θα πραγματοποιηθεί το Ετήσιο Συνέδριο των Τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Δικτύου Florence. Πρόκειται για την 31η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχουν 51 Τμήματα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής από 22 Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Το δίκτυο Florence (https://florence-network.org) αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Πανεπιστημιακά Δίκτυα για τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική που ιδρύθηκε στην Ευρώπη με στόχο την προαγωγή της εκπαίδευσης μέσα από τη διεθνή συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην καινοτομία και την έρευνα.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής θα φιλοξενήσει από 22 έως και 26 Απριλίου 2024, καθηγητές και φοιτητές τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής από όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αναπτυχθούν και να παρουσιαστούν θέματα καινοτομίας, έρευνας καθώς και βέλτιστων πρακτικών εκπαίδευσης και παροχής φροντίδας υγείας, δεδομένου ότι το θέμα της φετινής συνάντησης αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας διαμέσου της εκπαιδευτικής και ψηφιακής καινοτομίας “Strengthening resilience through educational and digital innovation”. Το συνέδριο έχει εγκριθεί από τον φορέα EthicalMedTech και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 09:30, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής. Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου https://fnam.thessaly2024.nurs.uth.gr/