ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Την Τετάρτη 24/1/2024 θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 10:00 έως 14:00 στον περιβάλλοντα χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής όπισθεν του Κτιρίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Η κινητή μονάδα αιμοδοσίας θα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της πολυτεχνικής Σχολής.