Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Εφαρμογές και Παραδείγματα

Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Εφαρμογές και Παραδείγματα
Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Εφαρμογές και Παραδείγματα

Πρόσκληση σε διαδικτυακή διάλεξη που διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα:

«Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση:

Εφαρμογές και Παραδείγματα»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σας προσκαλεί σε διαδικτυακή διάλεξη με θέμα: «Εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση: Εφαρμογές και Παραδείγματα»,

την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 – 18:30

Κύριος ομιλητής: Δρ Άγγελος Ροδαφηνός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μεθοδολογία Έρευνας και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη διαδικτυακά ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9jTlaKaOWUMvQ7u6P3zThyw9tHERUn1nGyV8CvlUieY1%40thread.tacv2/1716189149661?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%22e2c99f6a-0d13-4095-b31b-3b158060e749%22%7d

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (τηλ: 2421074881 ode [at] uth.gr (ode[at]uth[dot]gr)).