Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)

 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
 • Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)
  Ενσυναίσθηση στην Υγεία- Παράλληλη Εκδήλωση (Mutliplier Event)

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών με χρήση τεχνολογίας VR για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης επικοινωνίας σε μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας» ( EmpathyInHealth ) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ ( KA203 Strategic Partnerships for ανώτερη εκπαίδευση). Ο κύριος στόχος του EmpathyInHealth είναι να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σπουδών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενσυναίσθησης σε επαγγελματίες υγείας και κατ' οίκον φροντιστές βάσει ερευνητικής τεκμηρίωσης και εργαλείων τεχνολογίας αιχμής.

Την Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022, η ομάδα διεξήγαγε εκδήλωση 'EmpathyinHealth Mutliplier Event'. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν να παρευρεθούν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, συγκεκριμένα ακαδημαϊκοί από όλα τα σχετικά τμήματα ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, μέλη σχετικών επιστημονικών εταιρειών, μέλη οργανώσεων ασθενών και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων από το Υπουργείο Υγείας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια εισαγωγή στο αντικείμενο του έργου και μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου. Ακολούθησε μια σύντομη παρουσίαση του υλικού του έργου (Διαδραστικές δραστηριότητες, Εκπαιδευτικά βίντεο, Παιχνίδια ρόλων και βίντεο VR). Στο τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών του έργου σε προγράμματα κατάρτισης για σπουδαστές, φοιτητές και επαγγελματίες υγείας στις δεξιότητες ενσυναίσθησης και αντάλλαξαν ιδέες για το πώς να αναπτύξουν περαιτέρω την εκπαίδευση ενσυναίσθησης για τους ασθενείς και το ευρύ κοινό.