Ενημέρωση για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών.

Ενημέρωση για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών.
Ενημέρωση για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών.

Αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δεδομένων των συνθηκών, αναστέλλονται οι εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες με φυσική παρουσία σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου στην πόλη του Βόλου την Παρασκευή 29/09/2023.

Οι ηλεκτρονικές  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου  επαναλειτουργούν  και οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες συνεχίζονται από την Παρασκευή 29/09/2023.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης