Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Για Δωρεάν Σίτιση & Για Δικαίωμα Στέγασης Ακαδ. Έτους 2021-2022

Εικόνα από το χώρο του εστιατορίου
.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης και του δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού (απαιτείται χρήση VPN).

Επισημαίνεται ότι μόνο οι φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Π.Θ. με έδρα τη Λάρισα και την Καρδίτσα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ταυτόχρονα Αίτηση σίτισης και στέγασης.

- Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης θα υποβάλλονται                                    από την Τετάρτη 9 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

- Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται                                                  από την Τετάρτη 9 Ιουνίου  έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την 30η Ιουνίου και θα αφορούν το δικαίωμα στέγασης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.                                   Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι η έκδοση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 2020 (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα).