Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για δικαίωμα Στέγασης & για δωρεάν Σίτιση σε Λάρισα και Καρδίτσα ακαδ. έτους 2024-2025

.
.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα την Λάρισα και την Καρδίτσα, που επιθυμούν στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες, ότι θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://merimna.uth.gr/) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού (απαιτείται χρήση VPN). Οι φοιτητές που αιτούνται Στέγαση αιτούνται ταυτόχρονα και Σίτιση οπότε απαιτείται να επιλέξουν την ένδειξη «Στέγαση και Σίτιση» προκειμένου να υποβάλουν Αίτηση.

- Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 23 Μαΐου έως και την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται μόνο για την δωρεάν σίτιση, θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση για την υποβολή της αίτησής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι η έκδοση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 2023 (πρώην Εκκαθαριστικό Σημείωμα).