Έναρξη του έργου SMARTEN A Contribution to the Digital Transition in the European Water Education Sector

Έναρξη του έργου SMARTEN A Contribution to the Digital Transition in the European Water Education Sector
Έναρξη του έργου SMARTEN A Contribution to the Digital Transition in the European Water Education Sector

Το SMARTEN είναι ένα έργο Erasmus + που υποστηρίζει τις τρέχουσες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης και της ψηφιακής ετοιμότητας , κυρίως στην ανώτατη εκπαίδευση και σε εκπαιδευτικές δράσεις. Το διετές έργο εστιάζει στο νερό ως ένα ζωτικό συστατικό της ζωής και της ανάπτυξης, που ευνοείται από ενημερωμένη διαχείριση των πόρων και σχετικές πληροφορίες. Βελτιώσεις προβλέπονται μέσω της προώθησης ενός εκπαιδευτικού ψηφιακού περιβάλλοντος ισότητας, ποικιλομορφίας και ένταξης, καθώς και ενίσχυσης της στρατηγικής και εικονικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρηματικών εταίρων στον ευρωπαϊκό τομέα των υδάτων.
Εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο στην πανδημία Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων, οι άνθρωποι εξαρτώνται όλο και περισσότερο από ψηφιακές πλατφόρμες για επιχειρηματικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τέτοιοι νέοι κανόνες έχουν πιέσει την επίσπευση των προσπαθειών στην ΕΕ για ψηφιακή μετάβαση και ψηφιακή ετοιμότητα. Αυτέςοι μεταβάσεις καλύπτουν πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σχετικά με ταύδατα.
Το SMARTEN είναι μια συνεργασία των ακόλουθων εταίρων: NorgesMilio-ogBiovitenskapligeUniversitet (Norway - συντονιστής), UniverzitetUNisu (Σερβία), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ελλάδα – επιστημονικά υπεύθυνη Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου) και H2O-People / EuropeanJuniorWaterProgram (Ολλανδία) και WaterEurope ως συνεργαζόμενος φορέας.
Το έργο προτείνει καινοτόμες πρακτικές που βασίζονται σε παιχνίδια σοβαρού σκοπού(seriousgames) στην εκπαίδευση, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το συγκεκριμένο θέμα των υδάτων, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Η έννοια των seriousgames έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στον τομέα της εκπαίδευσης, κυρίως στον τομέα της μηχανικής.
Το SMARTEN στοχεύει να επηρεάσει στην ανώτατη εκπαίδευση σχετικά με τα ύδατα:
-    Οδηγώντας σε καλύτερη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, όχι μόνο στη διδασκαλία και την εκμάθηση θεμάτων για τα ύδατα, αλλά και στη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω της καλύτερης ανάλυσης δεδομένων και της προοπτικής.
-    Αναπτύσσονταςδεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης σχετικά τα ύδατα.
-    Υποστηρίζοντας μια αυξανόμενη γενιάς επαγγελματιών του νερού που ηγούνται του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα των υδάτων.
Μια σειρά εργαστηρίων και διαδραστικών εκδηλώσεων προγραμματίζονται διαδικτυακά, σε υβριδικά φόρουμ και σε πρόσωπο με πρόσωπο εκδηλώσεις για την υλοποίηση των στόχων του έργου. Αυτές οι εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων του έργου SMARTENκαθώς και στον ιστότοπό του έργου: www.smartenproject.eu
Έναρξη
Στις 18 Μαρτίου 2021 το έργο ξεκινά δημόσια κατά τη διάρκεια του WaterKnowledgeEurope, SpringEdition. Ανταλλάσσοντας στόχους και αντικείμενο με τον Ευρωπαϊκό Τομέα Υδάτων που ειδικεύεται στην έρευνα και την καινοτομία, με σκοπό τη σύνδεση του έργου όχι μόνο με την εκπαίδευση, αλλά και με τη βιομηχανία.
Μείνετε συντονισμένοι για πολλές μελλοντικές δραστηριότητες της SMARTEN!