Εκπαιδευτική επίσκεψη από αντιπροσωπεία καθηγητών του NANJING NORMAL Department of Special Education από την Κίνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκπαιδευτική επίσκεψη από αντιπροσωπεία καθηγητών του NANJING NORMAL Department of Special Education από την Κίνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εκπαιδευτική επίσκεψη από αντιπροσωπεία καθηγητών του NANJING NORMAL Department of Special Education από την Κίνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Την επόμενη Τετάρτη, 5/6 θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη από αντιπροσωπεία καθηγητών του NANJING NORMAL Department of Special Education από την Κίνα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ειδικότερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επίσκεψη θα λάβει χώρα από τις 11.3 0π.μ-14.00 μ.μ, στους χώρους του Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της επίσκεψης θα αποτελέσει συζήτηση γύρω από:

  1. Τις καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  2. Το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών για την εκπαίδευση  των ατόμων με ειδικές ανάγκες και τις ψυχο-εκπαιδευτικές παρεμβάσεις των παιδιών με αναπηρίες
  3. Τη δημιουργία εκπαιδευτικού πλαισίου για την υποστήριξη  της διδασκαλίας και της έρευνας
  4. Τις δυνατότητες μελλοντικής ακαδημαϊκής συνεργασίας, όπως κοινή έρευνα, μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί από την Κινέζικη αντιπροσωπεία μία σύντομη παρουσίαση για την Ειδική Αγωγή στην Κίνα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση