Εκπαίδευση διδασκόντων σε σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων για άτομα σε κίνδυνο αποκλεισμού

Εκπαίδευση διδασκόντων σε σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων για άτομα σε κίνδυνο αποκλεισμού
Εκπαίδευση διδασκόντων σε σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων για άτομα σε κίνδυνο αποκλεισμού

Η ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://cttl.e-ce.uth.gr) διοργάνωσε εκπαίδευση διδασκόντων με θέμα το σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο αποκλεισμού. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 15 διδάσκοντες επαγγελματικής εκπαίδευσης από το 2ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Βόλου. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022.

Το ακροατήριο είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε βιωματικές δραστηριότητες σχεδιασμού μάθησης σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Αρχικά οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με μαθησιακές δραστηριότητες που σκοπεύουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν αναπτυχθεί μέσα από συνεργασία της ομάδας Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης με εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ευρώπη και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων όπως την κατανόηση του διαδικτύου, των υπηρεσιών διαδικτύου, της ασφάλειας στο διαδίκτυο, την επεξεργασία εικόνας, τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με δημοφιλείς εφαρμογές, καθώς και την ανάπτυξη βασικών γνώσεων προγραμματισμού μέσα από την ανάπτυξη παιχνιδιών απλής λειτουργικότητας.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν μια ψηφιακή πλατφόρμα σχεδιασμού μάθησης μέσα από την οποία οι διδάσκοντες μπορούν να αναπτύξουν σε ένα εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό περιβάλλον διαδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών τόσο με το περιεχόμενο τους όσο και με την παιγνιώδη μεθοδολογία του και την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που υποστηρίζει η πλατφόρμα είναι ασκήσεις γλώσσας με εύρεση λέξεων σε κείμενο, αναγνώριση μοτίβων με τη χρήση εικόνων, ασκήσεις φυσικής όπως η αναγνώριση πλανητών, ασκήσεις μαθηματικών όπως επίλυση συστημάτων εξισώσεων, και τη χρήση διαδραστικών βίντεο στη μάθηση. 

Η ψηφιακή πλατφόρμα και μαθησιακές δραστηριότητες έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του ερευνητικού έργου INCLUDEME(http://includeme-project.eu) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+και στοχεύει στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών ατόμων σε κίνδυνο αποκλεισμού. Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, και την Ελλάδα. Επιστημονικά υπεύθυνοι του ερευνητικού έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του τμήματος κ. Ηλίας Χούστης.