ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου της Σερβίας το Σάββατο 9 Απριλίου με ημερίδα αφιερωμένη στην Ιπποκρατική Ιατρική και Ηθική και στη διαχρονική σχέση της Σερβικής με την Ελληνική ιατρική κοινότητα. Παράλληλα έγινε η τοποθέτηση και η τελετή αποκάλυψης  της προτομής του Ιπποκράτη στο κτίριο του Ιατρικού Τμήματος του Βελιγραδίου, δωρεά του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών και του Προέδρου του κ. Γεωργίου Πατούλη, με την παρουσία μελών του Δ.Σ. του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κώ Ομ. Καθηγητού ΕΚΠΑ κ. Ν. Παπαντωνίου, Ομ. Καθηγητού ΔΠΘ κ. Γεώργιο Κουσκούκη και τον γνωστό Μαιευτήρα κ. Κ. Πάντο. 

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Τμήμα Ιατρικής  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Καθηγητή κ. Αθανάσιο Δ. Γιαννούκα και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Τσούγκο οι οποίοι και προήδρευσαν στα δύο επιστημονικές συνεδρίες της εκδήλωσης. Επίσης ο Καθηγητής κ. Αθανάσιος Γιαννούκας έδωσε και διάλεξη με θέμα «SARS-COV-2 pandemic: the Hippocratic heritage”.  Στην αποστολή συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» κ. Ρίζος Χαλιαμπάλιας. 

Στα πλαίσια της εκδήλωσης φυτεύτηκε και ένας πλάτανος στον κήπο του κτιρίου του Τμήματος Ιατρικής του Βελιγραδίου προσομοιάζοντας τον πλάτανο κάτω από τον οποίο ο μεγάλος δάσκαλος της Ιατρικής Ιπποκράτης δίδασκε τους φοιτητές του. Σημαντική ήταν η συμβολή του Προέδρου του Παγκόσμιου  Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Γεωργίου Πατούλη, Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής και του Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών κ. Αντώνη Πολυδώρου στην άψογη προετοιμασία της εκδήλωσης και στην οργάνωση της συμμετοχής της Ελληνικής αποστολής.

Επίσης ως εκπρόσωποι του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είμαστε ευτυχείς γιατί ως καλοί πρεσβευτές της Ελληνο-Σερβικής φιλίας προωθήσαμε την διαδικασία υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου καθώς και των Τμημάτων Ιατρικής των δύο Πανεπιστημίων. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην πολιτική της εξωστρέφειας που ακολουθεί η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ιατρικής και ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων καθώς και τις ευκαιρίες αμοιβαίας κινητικότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και μελών Δ.Ε.Π.       

Η φιλοξενία από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και αγαπητό φίλο καθηγητή κύριο Lazar Davidovic ήταν εξαιρετική. Η Ελληνο-Σερβική φιλία και συνεργασία επαναβεβαιώθηκε. Η Ελληνική «Εθνική Ομάδα» προώθησης της Ιπποκρατικής Ιδέας κατέγραψε μια ακόμα επιτυχή δραστηριότητα. Και προχωράμε ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Ιατρικής.