Εκδήλωση: Καινοτόμος σχεδιασμός για πράσινη οικονομία στην επαγγελματική εκπαίδευση

Εκδήλωση: Καινοτόμος σχεδιασμός για πράσινη οικονομία στην επαγγελματική εκπαίδευση
Εκδήλωση: Καινοτόμος σχεδιασμός για πράσινη οικονομία στην επαγγελματική εκπαίδευση

To ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και η ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (THMMY) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα τις δεξιότητες καινοτομίας στην πράσινη οικονομία. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε μαθητές και καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης και σε αυτή συμμετείχαν 30 μαθητές του 4ου Εσπερινού Λυκείου Βόλου. Πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του ΤΗΜΜΥ στη διασταύρωση των οδών Σέκερη και Χέυντεν στο Βόλο την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022. 

Η εκδήλωση είχε σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές παραγωγής σε ευρείς τομείς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας για ανασχεδιασμό διαδικασιών παραγωγής με εφαρμογή πράσινων πρακτικών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε ομάδες για το σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό υπηρεσιών και διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος με εφαρμογή σχεδιαστικής σκέψης, μιας βαθιά ανθρωποκεντρικής μεθόδου σχεδιασμού που συμβάλλει στην καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών μέσα από μια διαδικασία ενσυναίσθησης και ιδεασμού που βοηθά στη εισαγωγή λύσεων σε δύσκολα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς επίσης και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. 

Οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν ψηφιακές υπηρεσίες μάθησης που προωθούν την καινοτομία σε ομάδες. Τις υπηρεσίες σχεδίασε και ανέπτυξε η ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Design4Climate που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από το 2020 έως το 2022. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της καινοτόμου σκέψης στην επαγγελματική κατάρτιση για προώθηση της πράσινης οικονομίας. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, και τη Σουηδία. 

Επιστημονικά υπεύθυνοι του ερευνητικού έργου Design4Climate είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του τμήματος κ. Ηλίας Χούστης. Την εκδήλωση άνοιξε ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Παναγιώτου.