Εγγραφές Πρωτοετών 2022

Εγγραφές Πρωτοετών 2022
Εγγραφές Πρωτοετών 2022

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλωσορίζει του νέους φοιτητές του.

Διαβάστε το Χαιρετισμό του Πρύτανη προς τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών έγιναν στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1 έως 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι επιτυχόντες, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική εγγραφή για οποιονδήποτε λόγο, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης, απευθείας  στη Γραμματεία του Τμήματός τους εντός  αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, ήτοι μέχρι και τις 24 Οκτωβρίου 2022

Το Πανεπιστήμιο παρέλαβε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δεδομένα των νέων φοιτητών και σήμερα 19/9/2022 στάλθηκαν με SMS τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στο κινητό που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι νέοι φοιτητές μόλις λάβουν το SMS να επισκεφθούν τη σελίδα https://www.uth.gr/welcome και να ακολουθήσουν τον Σύντομο Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Θα πρέπει να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας για ανακοινώσεις σχετικά με την εγγραφή σας

Τελευταία αναθεώρηση 19/9/2022

Σχετική Εγκύκλιος