Εγγραφές πρωτοετών 2020

Εγγραφές πρωτοετών
Εγγραφές πρωτοετών

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καλωσορίζει τους νέους φοιτητές του.

Το Πανεπιστήμιο παρέλαβε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα δεδομένα των νέων φοιτητών και σήμερα 8/10/2020 στάλθηκαν με SMS τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού, στο κινητό που δήλωσαν κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους στη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καλούνται οι νέοι φοιτητές μόλις λάβουν το SMS να επισκεφθούν τη σελίδα https://www.uth.gr/welcome και να ακολουθήσουν τον Σύντομο Οδηγό Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ για τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Να παρακολουθείτε την παρούσα ανακοίνωση την οποία θα ανανεώνουμε τακτικά με ό,τι νεότερη πληροφορία υπάρχει διαθέσιμη. Επίσης να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Σχετική Εγκύκλιος