Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την εκλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης, που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο