Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη εξωτερικών μελών Συμβουλίων Διοίκησης Ελληνικών Πανεπιστημίων

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Αιγαίου, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Θράκης, Ιωαννίνων, Μακεδονίας, Πειραιώς
Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου, Αιγαίου, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Θράκης, Ιωαννίνων, Μακεδονίας, Πειραιώς

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Θράκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς