Διεθνές Ανθρωπολογικό Συνέδριο Distribute 2020

Διεθνές Ανθρωπολογικό Συνέδριο Distribute 2020
Διεθνές Ανθρωπολογικό Συνέδριο Distribute 2020

To διεθνές, δυνητικό συνέδριο Distribute2020 του περιοδικού Cultural Anthropology και του Society for Visual Anthropology θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, την Παρασκευή 8 Μαΐου και το Σάββατο 9 Μαΐου στην πλατφόρμα του συνεδρίου. Στο πλαίσιο του Distribute2020, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Culture Borders Gender Laboratory του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το ερευνητικό πρόγραμμα Anthrobombing, διοργανώνουν τον ελληνικό «κόμβο» (Greek node), με χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.

Σχετικά με το Distribute 2020

Πρόκειται για ένα συνέδριο που θέτει υπό συζήτηση τις σύγχρονες θεωρίες, πρακτικές και μορφές διανομής και αναδιανομής (των πόρων, των ανθρώπινων και μη-ανθρώπινων όντων, της γνώσης, της εξουσίας), και επιπλέον αναζητά --υπερβαίνοντας τη συμβατική μορφή ενός συνεδρίου --να προωθήσει τη γνώση ως ένα ριζωματικό δίκτυο ανταλλαγής μέσω δημοκρατικών πρακτικών. Συνδυάζοντας τη διαδικτυακή προβολή μαγνητοσκοπημένων πάνελ με «ζωντανές» συνεδρίες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το συνέδριο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα ευρύ κοινό να παρακολουθήσει ένα διεθνές ανθρωπολογικό συνέδριο.

Ενώ το συνέδριο είχε αρχικά σχεδιαστεί θέτοντας ως κύριους προβληματισμούς την επιβάρυνση του κλίματος και τις οικονομικές και γεωπολιτικές ανισότητες στην πρόσβαση, το glocal και δυνητικό εγχείρημα αυτό ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες επιστημονικής επικοινωνίας και πρόσβασης στη συνθήκη της πανδημίας SARS-CoV-2. Επομένως, η έννοια της αναδιανομής συνιστά αναλυτικό εργαλείο και ταυτόχρονα μια ηθική επιταγή και μια έκκληση με σκοπό να ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση της δεσμευμένης ανθρωπολογίας.

Πρόγραμμα ελληνικού κόμβου

Ο ελληνικός κόμβος του Distribute 2020 θα διεξαχθεί σε δύο (2) πλατφόρμες:

  1. Στην πλατφόρμα του ΖΟΟΜ: τέσσερις στρογγυλές τράπεζες (στα ελληνικά) σχετικά με την εμπειρία της πανδημίας, προβολή ταινιών & virtual dinner party
  2. Στην πλατφόρμα του συνεδρίου: https://distribute.utoronto.ca/

Για εγγραφές, να συμπληρώσετε αυτήν τη φόρμα: https://forms.gle/hXcFWgh6m2eZdfYEA

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο \σε εκτυπώσιμη μορφή [.pdf, 335kB]