Διάλεξη: Jaime Sánchez Gallego, Infrastructure megaprojects in sustainable cities

Διάλεξη: Jaime Sánchez Gallego, Infrastructure megaprojects in sustainable cities
Διάλεξη: Jaime Sánchez Gallego, Infrastructure megaprojects in sustainable cities

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, του ΤΟΕ και του ΤΠ+ΔΜΒ 'Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού' έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στη διάλεξη του:

κ. Jaime Sánchez Gallego

με τίτλο:

Infrastructure megaprojects in sustainable cities
 
την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στο Ms-Teams.
 

Παρακαλώ προκειμένου να συνδεθείτε στην ομάδα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJ3ZU2UpOgSWlLyzzNRqcMN3pQ6zAd_tgo0I-Gbxo9FE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=65eb94d9-3f50-4a70-9920-1b31cc9126e6&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον κ. Gallego:

Dr. Jaime Sánchez Gallego holds a PhD in Industrial Engineering from the Polytechnic University of Madrid, a master’s degree in Industrial Research from the UNED and a Higher Industrial Engineering degree from the Carlos III University. He is a member of the College of Industrial Engineers of Madrid, has been a visiting predoctoral researcher at the University of Washington (Seattle) and has completed several postgraduate degrees in engineering and management.
 
He is currently Director of the Innovation Platform at IVECO, advisor to public and private companies, as well as a teaching researcher at Nebrija University.
 
He was Director of Climate Change and Sustainability of Madrid State in 2019-2020 with direct support on Urban Planning and Project Environmental Assessment.
 
During his career he has held various positions as an engineer, manager and founding partner of companies in various sectors such as energy, defense, aerospace, automotive, training and consulting, in addition to his teaching work as a university professor.