Διαδικασίες υλοποίησης τηλεφωνικών και διαδικτυακών κοινωνικών ερευνών και δευτερογενής χρήση και ανάλυση των δεδομένων μέσα από αποθετήρια δεδομένων.

Διαδικασίες υλοποίησης τηλεφωνικών και διαδικτυακών κοινωνικών ερευνών και δευτερογενής χρήση και ανάλυση των δεδομένων μέσα από αποθετήρια δεδομένων.
Διαδικασίες υλοποίησης τηλεφωνικών και διαδικτυακών κοινωνικών ερευνών και δευτερογενής χρήση και ανάλυση των δεδομένων μέσα από αποθετήρια δεδομένων.

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Μεθοδολογίας Έρευνας ΙΙ του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική, το Σάββατο 30/3 και ώρα 15:00-18:00, αίθουσα Β1 του κτιρίου Ματσάγγου, θα μιλήσει ο κ. Απόστολος Λιναρδής, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Η διάλεξη έχει ως θέμα:  Διαδικασίες υλοποίησης τηλεφωνικών και διαδικτυακών κοινωνικών ερευνών και δευτερογενής χρήση και ανάλυση των δεδομένων μέσα από αποθετήρια δεδομένων.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί και με δυνατότητα εξ' αποστάσεως παρακολούθησης, μέσω MSTEAMS μέσω του συνδέσμου

  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aN_SdnTRUiOOjK3b18weAneKamsOfARG5AT1wP06Aw3c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9224037e-790b-40a2-a13d-f6b0c97f484c&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

κωδικός:  bcg1esx

Λίγα λόγια για τον ομιλητή: O Απόστολος Λιναρδής είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών (ΙΚΕ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) με γνωστικό αντικείμενο «Ερευνητικές υποδομές: τεκμηρίωση και διαχείριση κοινωνικών δεδομένων». Έχει συμμετάσχει σε κομβικούς ρόλους στις σημαντικότερες διεθνικές ποσοτικές έρευνες που έχει διενεργήσει πρόσφατα το ΕΚΚΕ όπως: στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey - ESS), στην έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ (Programme for the International Assessment of Adult Competencies), στην έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας "Social Protection Responses to Displacement and Integration", στην έρευνα World Values Survey  (WVS), στη World Internet Project (WIP) καθώς και στην έρευνα της Eurostat για τη βία κατά των γυναικών (Gender Based Violence- GBV). Είναι Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του SoDaNet – του δικτύου φορέων της εθνικής ερευνητικής υποδομής των κοινωνικών επιστημών-, υπεύθυνος του Αποθετηρίου Δεδομένων του ΕΚΚΕ και όλων των τεχνικών υποδομών του SoDaNet και αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΕΚΚΕ στην Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ). Διδάσκει μεθοδολογία έρευνας στο ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» και ειδικότερα στη Θεματική Ενότητα «Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πρόσφατη δημοσίευση: Λιναρδής, Α., Μαραβελάκης, Π., & Φραγκούλης, Γ. (2023). Μέθοδοι συλλογής δεδομένων με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και μεθοδολογία έρευνας [Προπτυχιακό εγχειρίδιο]. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://dx.doi.org/10.57713/kallipos-381