Δέσποινα Μάκκα: Διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε για την Alpha Bank και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει

Δέσποινα Μάκκα: Διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε για την Alpha Bank και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει
Δέσποινα Μάκκα: Διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε για την Alpha Bank και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΜΣ Βιώσιμη Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Alpha Bank και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνουν την Παρασκευή 26 Μαϊου και ώρα 17:00, διαδικτυακή συνάντηση προκειμένου να συζητήσουμε για την Alpha Bank και τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει.
 
Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με:

• την οργανωτική δομή της Τράπεζας
• τις πιθανές ευκαιρίες καριέρας για Φοιτητές / Απόφοιτους
• τον ψηφιακό Μετασχηματισμό της Alpha Bank
• τη ζωή στην Alpha Bank (ευκαιρίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης, αξίες).

Εισηγήτρια θα είναι η κα Δέσποινα Μάκκα, Talent Acquisition & Employer Branding Specialist, Human Resources Division, Alpha Bank
 
Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της εκδήλωσης, παρακαλούμε ακολουθείστε τον σύνδεσμο εδώ

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A298bd06e2d3142b4b924665f9beab250%40thread.tacv2%2F1684924517478%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be886054-67fe-465e-a3be-062b5e84ab2a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b8d37e0e-17d3-4ea4-be2e-afdea5471bde&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true