Αποτελέσματα Εκλογών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Αποτελέσματα Εκλογών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας
Αποτελέσματα Εκλογών των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή/ιας Προέδρου σε τρία (3) Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ήτοι: Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Κτηνιατρικής και Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας.

Οι εκλογείς ψήφησαν με ηλεκτρονική ψήφο και τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Τμήμα Ιατρικής

Πρόεδρος,  Καθηγητής  Αθανάσιος Γιαννούκας

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Χρυσοβαλάντης-Ιωάννης Τσούγκος

 

Τμήμα Κτηνιατρικής

Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Βασίλειος Παπατσίρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος,  Αναπληρωτής Καθηγητής  Άρης Πούρλης

 

Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Πρόεδρος,  Καθηγητής  Δημήτριος Καρπούζας

Αναπληρώτρια Πρόεδρος,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Αικατερίνη Μούτου