Ανοιχτές Μουσικές Επικοινωνίες από τα Μουσικά Σύνολα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανοιχτές Μουσικές Επικοινωνίες
Ανοιχτές Μουσικές Επικοινωνίες

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Μουσικών Συνόλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας ενημερώνουμε πως κάθε Κυριακή του Νοέμβρη στις 20.00 – 22.00 θα υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε «ανοιχτές μουσικές επικοινωνίες».

Πρόκειται για διαδικτυακές συναντήσεις όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρουσιάσει μια μουσική δράση (φωνητική ή οργανική ερμηνεία προσωπικής επιλογής).

Στόχος των συναντήσεων η επικοινωνία μέσα από τη μουσική.

Οι συναντήσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και σε απόφοιτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, απευθυνθείτε στο mousika_synola [at] uth [dot] gr για να συμπεριληφθείτε στη λίστα συμμετοχών.

Οι ακροάσεις συμμετοχών για αυτή την Κυριακή 15/11, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14/11 και ώρα 18.00 – 19.00μ.μ. στο ms teams (Μουσικά Σύνολα ΠΘ) και με το σύνδεσμο 8qir2ku

Οι ακροατές μπορούν να παρακολουθήσουν πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a47050a782e8743deae2ae06f74b55017%40thread.tacv2/1605010366256?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2251594cae-d8e0-4651-83da-164ec6ba9062%22%7d

(Οδηγίες σύνδεσης http://live.uth.gr/QuickGuide_MsTeams.html)

 

Υπεύθυνη των Μουσικών Συνόλων ΠΘ

Μαρία Θωίδου, μέλος ΕΕΠ