ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης και 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης και 15ης   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 8ης και 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας ενόψει των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών, αναστέλλονται τα μαθήματα και οι εξετάσεις σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά τις παρακάτω ημερομηνίες:
Από Παρασκευή 6 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 9 Οκτωβρίου
Από Παρασκευή 13 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 16 Οκτωβρίου

Ι. Αναγνωστόπουλος
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων