Αναστολή λειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών

Αναστολή λειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών
Αναστολή λειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών

Αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων ηλεκτροδότησης στις υποδομές που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος, αναστέλλονται οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου για σήμερα Πέμπτη 28/09/2023.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης