ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Το Πρυτανικό Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 252η/30-05-2023 συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου στα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023, λόγω της διεξαγωγής των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.