Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ
Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ

Αγαπητά Μέλη της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολική καταστροφή των εγκαταστάσεων της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) στο Βόλο, έγινε προσπάθεια για την επανάκτηση των δεδομένων από τους διακομιστές (servers).

Για αυτό το σκοπό, κλήθηκε η εταιρεία που είχε εγκαταστήσει τους διακομιστές να τους βγάλουν από το κτίριο, να τους μεταφέρουν για συντήρηση και να τους εγκαταστήσουν στο Κέντρο Δικτύου στη Γαιόπολις στη Λάρισα.

Μέχρι τώρα, ανακτήθηκαν τα δεδομένα και τέθηκαν σε λειτουργία οι διακομιστές.

Από αύριο Δευτέρα 18/09 θα επιχειρηθεί η σταδιακή επαναφορά των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.

Για την επαναφορά και λειτουργία των υπηρεσιών θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τα διοικητικά όργανα του Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης