Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων και Λοιπές Διευκολύνσεις (ΦΕΚ 55/11-03-2020)

Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων και Λοιπές Διευκολύνσεις
Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων και Λοιπές Διευκολύνσεις

ΦΕΚ 55/11-03-2020

Άρθρο 5

Άδεια Ειδικού Σκοπού Δημοσίων Υπαλλήλων και Λοιπές Διευκολύνσεις

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του άρθρου