8/10/2019: Σίτιση φοιτητών παλαιοτέρων ετών

Εικόνα από το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου.
Σίτιση φοιτητών

Καλούνται οι φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών (εκτός των πρωτοετών) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν Αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης ακ. έτους 2019-2020, να υποβάλουν Αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://merimna.uth.gr) από σήμερα Τρίτη 8/10/2019 έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 24:00.