3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση»

  •  3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση»
    3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση»
  •  3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση»
    3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση»

Πρόσκληση για την 3η Ημερίδα – Ανοιχτές Διαλέξεις που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»  το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 με τίτλο «Περιβάλλον, Κοινωνία & Εκπαίδευση».
Οι διαλέξεις είναι ανοιχτές για όλους, και απευθύνονται σε ένα ευρύτερο ακροατήριο πέραν των φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και αποσκοπούν στην ανάδειξη ζητημάτων που σχετίζονται με θέματα που διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων του με τρόπο απλό και κατανοητό ώστε να συμβάλουν στη διάχυση της γνώσης, σε διάφορους θεματικούς τομείς, όπως επίσης και στην ανάπτυξη και προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης προς όφελος της κοινωνίας. Οι συμμετέχοντες φοιτητές ευνοούνται ιδιαίτερα καθώς εξοικειώνονται με τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του μεταπτυχιακού.

Η 3η ημερίδα αφορά στην κλιματική κρίση και τις παραμέτρους της που απειλούν τόσο τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία, όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Οι εισηγήσεις αναδεικνύουν τις διαφορετικές πτυχές του πολυδιάστατου αυτού προβλήματος.
Η ημερίδα – ανοιχτές διαλέξεις θα διαρκέσει από το πρωί έως το απόγευμα του Σαββάτου, 17/02/2024, στο Νέο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και θα αναμεταδίδεται από το κανάλι του Δ.Π.Μ.Σ. στο YouTube.