1ο Συμπόσιο Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων Ελλάδος

1ο Συμπόσιο Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων Ελλάδος
1ο Συμπόσιο Τμημάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων Ελλάδος

Διοργανώνεται από το φόρουμ των προέδρων των 8 Τμημάτων Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της Ελλάδος