Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8/4/2020