Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 24/4/2020