Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων καθηγητών του Π.Θ. 27/3/2020