Προκήρυξη 11-6-2020 για πλήρωση θέσεων καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας