Σύντομος Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΠΘ για τους Πρωτοετείς Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) προσφέρει στους πρωτοετείς φοιτητές ηλεκτρονικές υπηρεσίες με σκοπό τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασής τους με το Ίδρυμα.

Για την άμεση ενεργοποίηση και χρήση των βασικότερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν τον παρακάτω οδηγό – βήματα.

 

 • Βήμα 1: Ιδρυματικός Λογαριασμός ΠΘ

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Ιδρυματικό Λογαριασμό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που παραμένει ενεργός καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ο Ιδρυματικός Λογαριασμός αποτελείται από το Όνομα Χρήστη (username) και τον μυστικό Κωδικό (password).

Για να ενεργοποιήσετε τον Ιδρυματικό σας Λογαριασμό θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα Ανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης. Εκεί θα καταχωρήσετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό ανάκτησης που σας δόθηκαν και δύο φορές έναν κωδικό δικής σας επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνθηματικό ανάκτησης που σας έχει δοθεί είναι μίας χρήσης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

 

 • Βήμα 2: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα προσωπική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (eMail). Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν το email τους στο ΠΘ.

Το προσωπικό eMail είναι της μορφής   username @uth.gr , όπου username το Όνομα Χρήστη που αντιστοιχεί στον Ιδρυματικό Λογαριασμό κάθε φοιτητή.

Η είσοδος χρήστη στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Για την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο μέσω ιστοσελίδας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Webmail (οδηγίες Webmail).

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

 

 • Βήμα 3: Αριθμός Γενικού Μητρώου

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα αποκτά αυτόματα τον προσωπικό Αριθμό Γενικού Μητρώου (ΑΓΜ). Για τους πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ο ΑΓΜ αποτελείται από 7 ψηφία.

Δεν απαιτούνται ενέργειες από την πλευρά των φοιτητών προκειμένου να αποκτήσουν τον ΑΓΜ τους.

Για να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που σας έχει αποδοθεί μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (δείτε παρακάτω).

 

 • Βήμα 4: Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Κάθε πρωτοετής φοιτητής με την εγγραφή του στο Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει Ακαδημαϊκή Ταυτότητα από το Υπουργείο Παιδείας. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα λειτουργεί και σαν Δελτίο Μειωμένου Εισιτηρίου.

Για να αποκτήσετε Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μεταβείτε στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ακολουθώντας το σύνδεσμο http://academicid.minedu.gov.gr

Κατά την έκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας μπορείτε να ενημερωθείτε για τον ΑΓΜ που έχετε λάβει από το ΠΘ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ο 7-ψήφιος ΑΓΜ του ΠΘ αναφέρεται με την γενική ονομασία Αρ. Μητρώου.

 

 • Βήμα 5: Σύνδεση στο Δίκτυο του Π.Θ.

Για την πρόσβαση σε κάποιες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΠΘ (π.χ. Ηλεκτρονική Γραμματεία, Βάσεις Δεδομένων Βιβλιοθήκης) από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή (PC, Laptop, Tablet, Smartphone), είναι απαραίτητο:

 • αν βρίσκεστε εντός των χώρων του ΠΘ, να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του ΠΘ (οδηγίες WiFi/Eduroam), ή
 • αν βρίσκεστε εκτός των χώρων του ΠΘ, να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)). Η σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

 

 • Βήμα 6: Ηλεκτρονική Γραμματεία

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας μπορείτε απομακρυσμένα να κάνετε δήλωση μαθημάτων, να δείτε τις βαθμολογίες σας κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία από την προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή εκτός δικτύου ΠΘ θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)).

Μετάβαση/Είσοδος στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Γραμματείας. Η είσοδος χρήστη στην Ηλεκτρονική Γραμματεία γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

Επιπλέον, με την είσοδό σας στη Ηλεκτρονική Γραμματεία, στην ενότητα "Στοιχεία Φοιτητή" στην καρτέλα "Στοιχεία Φοίτησης" μπορείτε να ενημερωθείτε για τον "Αριθμό Γενικού Μητρώου" (ΑΓΜ) που έχετε λάβει από το ΠΘ.

 

 • Βήμα 7: eClass

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass λειτουργεί ως το ενοποιημένο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης του ΠΘ.

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να μεταβούν στον ιστότοπο του eClass (https://eclass.uth.gr/) και να πραγματοποιήσουν εγγραφή με τα στοιχεία του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την εγγραφή σας προτείνεται η ανάγνωση της ενότητας των συχνών ερωτήσεων.

Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, η είσοδος χρήστη στο eClass γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη. 

 

 • Βήμα 8: MS Teams

Η πλατφόρμα MS Teams χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως.

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας MS Teams ακολουθήστε το σχετικό οδηγό με τίτλο Οδηγίες για Σύνδεση και Χρήση στο MS-Teams.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εξ’ αποστάσεως μαθημάτων μπορείτε να βρείτε στο σχετικό οδηγό με τίτλο Εξ’ αποστάσεως Μαθήματα.

Μετά την επιτυχημένη ενεργοποίηση και παραμετροποίηση, η είσοδος χρήστη στο MS Teams γίνεται με τον Ιδρυματικό Λογαριασμό χρήστη.

 

 • Βήμα 9: Γραφείο Αρωγής

Για τεχνικά θέματα που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ithelp [at] uth.gr (ithelp[at]uth[dot]gr)

 

 

Για περισσότερες πρακτικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον κεντρικό ιστότοπο του ΠΘ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.uth.gr/spoydes/praktikes-plirofories