«Συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, ήτοι αρμοδίου Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.