Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της Σ.Α.Κ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022