ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού στη ΣΥΓΚΛΗΤΟ