Ορισμός τριμελούς κεντρικηής εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας