Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συνέλευσης Τμήματος Κτηνιατρικής